Nederlandse supporters

Ajax verbiedt sfeervak op de tweede ring

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr

Het is geen geheim dat de sfeer dramatisch is geworden in de Arena sinds VAK410 gestopt is. Alleen tijdens Europese wedstrijden is de sfeer goed. Het is dan ook een wereld van verschil met een random Eredivisie-wedstrijd. Een nieuwe groep genaamd ‘Zuid 2’  was begonnen met het initiatief om een nieuwe sfeergroep te starten en ze waren goed op weg. Vandaag heeft Ajax bekend gemaakt dat ze het sfeervak niet zullen toestaan op de tweede ring. Ook verbieden ze voorlopig het meenemen van spandoeken of vlaggen op deze sector.

Lees hier de mail die de supporters van Ajax hebben ontvangen van de club. wij kregen deze mail ingezonden van een supporter die anoniem wilt blijven.

Beste *Naam Supporter*

Voorafgaand aan Ajax – PSV zijn in de vakken 427 en 428 meerdere rookbommen afgestoken. Het afsteken ervan is deels afgeschermd door een spandoek dat niet tot een goedgekeurde sfeeractie behoorde. Als gevolg van deze incidenten is bij Ajax een groot aantal klachten binnengekomen en sommige supporters hebben schade aan kleding gemeld. Ook hebben wij vernomen dat enkele supporters zich bij de EHBO of huisarts hebben moeten laten behandelen als gevolg van de rook. Helaas is het niet de eerste maal dit seizoen dat er klachten binnenkomen vanaf deze vakken. Ook bij eerdere wedstrijden is veelvuldig geklaagd over een groep supporters die tracht van Vak 428 een Sfeervak te maken en dit doet door vuurwerk af te steken, plaats te nemen op trappen óf op plaatsen waartoe hun kaart geen recht toe geeft. Ajax begrijpt de klachten volledig en wil je graag informeren over de ondernomen stappen.

Ajax is uiteraard een groot voorstander van een goede sfeer in het stadion. Het maken van sfeer mag echter niet leiden tot gevaarlijke situaties, overlast voor anderen, overtreding van de Huisregels of van de Wet. Daarnaast kan staan op de steile 2e ring voor gevaarlijke situaties zorgen. Ajax zal een sfeervak op de tweede ring daarom niet ondersteunen. Op de eerste ring Zuid zijn omstandigheden gecreëerd om dit wél op een veilige wijze te kunnen faciliteren.

Vanwege de ontstane overlast is de laatste tijd opgetreden tegen de supporters die hiervoor verantwoordelijk zijn. Nadat eerder dit seizoen al aan verschillende supporters de toegang tot het stadion is ontzegd, zijn ook na Ajax – PSV stadionverboden opgelegd aan personen die verantwoordelijk bleken voor het meenemen en het afsteken van het vuurwerk of het veroorzaken van overlast. Daarnaast heeft de ontstane situatie ons gedwongen om te besluiten om (in ieder geval voorlopig) geen spandoeken of vlaggen meer toe te staan op deze sector, aangezien hier misbruik van wordt gemaakt.

Wij gaan er van uit je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en we hopen dat zoveel mogelijk Ajacieden de wedstrijden op een leuke manier kunnen blijven bezoeken. Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen we dat uiteraard ook graag.

AFC Ajax


 

Comments are closed.